Rechercher

Résultats de votre recherche

Afficher 61 - 70 des 410 résultats
 1. Besckryvringh der Neder-Landen, soo uyt Louis Guicciardyn als andere vermaerde schrijvers hortelijk voor-gestelt, kortelÿk met nieuwe bysonderheden, t'zedert haten tijdt voorgevallen, doorgaens verrijckt... Eerste deel

  Description: [72]-432-[12] p. : frontisp., 1 carte et 32 plans gravés ; 12 ̊(14 cm)

  Repository Object

 2. De Liefde Godts, door den salighen Franciscus de Sales,... vyt het fransch verduytscht door Guilliam van Aelst,...

  Description: [8]-756-[19-1 bl.] p. : titre et figure gravés ; 8 ̊(16 cm)

  Repository Object

 3. Het Niewve Testament Ous Heeren Jesu Christi, van nieus net grooter neersticheyt oversien ende naer den lesten Roomschen text verbetert door somnighe doctoren inder heyligher godtheyt inde vermaerde universiteyt van Loven

  Description: [16]-748-[16] p. : fig. gravées s. b. ; 8 ̊(16 cm)

  Repository Object

 4. Heyligh hof vanden Theodosius verciert met simeveelden, rymdichten, en sedelaeringen, door P. Adrianus Poirters,... naer syne doot gevouden en uytgegeven

  Description: [16]-295-[1 bl.] p. + 8 pl. gravées h. t. ; 8 ̊(16 cm)

  Repository Object

 5. Anglisten oft bedriegeryen der ketters, in dry deelen voor-ghestelt aen alle recht-gheloovighe. Seer nuttighe verhandelingh voor dese tyden. Eerste deel. Arglisten in't verbreyden der dolinghen, in't latyn beschreven, door Franciscus Simonis,... Vertaelt door B. Vilster

  Repository Object

 6. Costumen der stede, cassebrye ende vassabryn van Berghen Ste Winnocx

  Description: [12], 349, [5] p. ; 4 ̊(20 cm)

  Repository Object

 7. Costumen der stede van Ypre

  Description: [1, 1 bl.], 227, [10, 1 bl.] p. : titre gravé ; 4 ̊(20 cm)

  Repository Object

 8. 't Vaders boech. 't Leven eude spreucken der Vaderen, beschreven door der H. Hieronymus,... ende andere verscheyde autheuren. In thien boecken by een vergadert, door Heribertus Ros-Weydus,...

  Auteur: Jerome, Saint
  Description: [42], 852, [51, 1 bl.] p. : titre gravé ; 2 ̊(cm)

  Repository Object

 9. Invendighe ende untwendighe oeffeningen der deughden voor de christeliicke zielen, door eerw. h. P. Blassius Palma,... ende P. Carolus Musert ; overgheset ende van mieuws oversien door P. Jacobus Diick

 10. De Zes reizen van de heer J. Bapt. Tavernier, baron van Aubonne, die hy, gedurende de tyt van veertig jaren in Turkijen, Persiën en in d'Indiën langs alle de wegen, die derwaarts strekken, gedaen heeft. Tweede [-darde] deel... Door J. H. Glazemaker vertaalt...

  Description: 2 t. en 1 vol., [1, 1 bl., 2], 436 ; [1, 1 bl., 2], 307, [1 bl.] p. : fig. et cartes gravées ; 4 ̊(21 cm)

  Repository Object

Pages