Rechercher

Résultats de votre recherche

Afficher 61 - 70 des 399 résultats
 1. Vlaanderen [Texte imprimé].

  Repository Object

 2. De Leiegouw [Texte imprimé].

  Repository Object

 3. K.F.V.-mededelingen [Texte imprimé].

  Repository Object

 4. Zoo schrijven de Fransch-Vlamingen [Texte imprimé] / Vital Celen.

  Auteur: Celen, Vital
  Description: 1 vol. (232 p.) ; 21 cm.
  Collection: Zuidvlaamsche reeks ;

  Repository Object

 5. European journal of health law [Texte imprimé].

 6. Faith and society [Texte imprimé] = Foi et société = Geloof en Maatschappij : Acta / Congressus internationalis theologici Lovaniensis, [22-26 avril] 1976, [Louvain et Louvain-la-Neuve] ; [organisé par] Faculteit der Godgeleerdheid, Katholieke universiteit Leuven ; [et par] Faculté de théologie, Université catholique de Louvain ; par Ed. Marc Caudron ; [communications de] P. Asveld, R. Aubert, J. Billiet, ... [et al.].

 7. Christian bioethics [Texte imprimé].

  Repository Object

 8. De Roomsche monarchy vertoont in de muntbeelden der westersche en oostersche keizeren, beginnende van Cesar en eindigende met Leopoldus, den tegenwoordigen roomschen keizer, alle naer de vermaarde nuntpenningen van haare zweedsche Christina te Rome getekent... door Abraham Bogaert

  Description: [24]-448-[28] p. : titre et portraits gravés ; 4 ̊(25 cm)

  Repository Object

 9. Tractaet verklarende hoe dat de hollantsche leenen by mytterste-wille, ende versterf erven, beschreven by Mr P. Bort,... Den tweeden druck door den aucteur verbetert...

  Auteur: Bort, Pieter
  Description: [12]-266-[11-4 bl.] p. ; 4 ̊(19 cm)

  Repository Object

 10. Een cort tractaet waer-inne verclaert wort hoe noodtsaeckelijcken dat is de vrede der zielen ende hoe-men die vercryghen kan. Ghemaeckt door... Joannis de Bonilla,... Over-gheset uyt het spaensche in onse veder-landtsche taele

  Description: 45-[3] p. ; 12 ̊(12 cm)

  Repository Object

Pages