Rechercher

Résultats de votre recherche

Afficher 1 - 9 des 9 résultats
 1. Oorsprougk, begin en vervolgh der Nederlandsche oorloghen, berverten en borgerlyke oneenigheden, beginnende met de broomste van Alexander Farnese, prince van Parma, en eyndigende omtrent het laetste van junius des jaers 1587... beschreven, door Pieter Bor Christiansz... Het trocede stuk

  Auteur: Bor, Pieter
  Description: [8]-994-[8] p. : front., planches et portraits gravés h.t. ; 2 ̊(35 cm)

  Repository Object

 2. Oorsprongh, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten en borgelyke oncenigheeden, beginnende met da regeeringe van Ernestus in de jaare 1595, en eyndigende order de regearinge van Albertus in den jaare 1600... beschreven, door Pieter Bor Christiaensz... Het vierde en laatste stuk

  Auteur: Bor, Pieter
  Description: 6 parties en 1vol.[8]-691-[1 bl.], 14, 16, [12], [146], [30-2 bl.] p : front., planches et portraits gravés h.t. ; 2 ̊(35 cm)

  Repository Object

 3. Oorsprough, begin en vervolgh der Nederlandsche oorloghen, beroerten en borgerlyke oneenigheden, beginnende met d'opdracht der selve landen, gedaen by keyser Karel den Vijfden aen sijuen soon konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC, waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven, door Pieter Bor Christiaensz... Het eerste stuk

  Auteur: Bor, Pieter
  Description: [28] -2 parties en 1 vol., [28]-1006-[1-1 bl. -7-1 bl.], 187-[1] p. : front., planches et portraits gravés h.t. ; 2 ̊(35 cm)

  Repository Object

 4. Oorsprougk, begin en vervolgh der Nederlandsche oorloghen, berverten en borgerlyke oneenigheden, beginnende met het vervolgh van de belegeningh van Sluys, ouder den Prins van Parma, in den Joare 1587, en eyndigende met het jaer 1594... beschaeven, door Pieter Bord Christiaensz... Het derde stuk

  Auteur: Bor, Pieter
  Description: 3 parties en 1vol.[8]-895-[1 bl.] p.127-[1], 27-[9] p. : front., planches et portraits gravés h.t. ; 2 ̊(35 cm)

  Repository Object

 5. Drei[ss]ig Jahre Jesusforschung (1950-1980) [Livre] / Werner Georg Kümmel ; Helmut Merklein

  Description: X-549 p. ; 25cm

  Repository Object

 6. RÄomer 7 und das Bild des Menschen im Neuen Testament [Livre] : zwei Studien / Werner Georg Kümmel

 7. Jesus und Paulus : Festschrift für Werner Georg Kümmel zum 70. Geburtstag [Livre] / E. Earle Ellis ; Erich GrÄasser ; Werner Georg Kümmel

  Repository Object

 8. Einleitung in das Neue Testament [Livre] / Werner Georg Kümmel

  Description: XIX-580 p. ; 23cm

  Repository Object

 9. Einleitung in das Neue Testament [Livre] / Paul Feine ; Johannes Behm ; Werner Georg Kümmel

  Description: XVI-467 p. ; 23cm

  Repository Object