Rechercher

Résultats de votre recherche

Afficher 1 - 3 des 3 résultats
 1. Besloten hof. het innigh ghebedt, betuynt met de doornen-haghe der verstervinghe. Beschreven door door eenen gheestelijcken leydtsman voor alla devote fielen die innichlijck noer de volmaecktheyt trachten / [door P. Jaime Alvarez de Paz]

  Description: [8]-501-[3] p. : fig. gravée au titre ; 8 ̊(16 cm)

  Repository Object

 2. De Historie van Belgis, oft Chronycke der Nederlandtsche Oudtheyt, waer in beschreven worden alle de memorabelste ende wonderlijcke gheschiedenissen die van het beghin der wereldt af tot outrent dese tijden toe in alle ghewesten der wereldt gheschiet siju moer besouderlijck in dese Nederlanden, ghemaeckt ende by cen vergadert door... Marcus Van Varnewyck. Den derden druck, in veel plaetsen glucorrigeert ende verbetert

  Description: [8], 532, [12] p. + [3] f. : grav. h.t. ; 4 ̊(20 cm)

  Repository Object

 3. Het Eensaem tortel-duyfken van den ghekruysten, ofte pracktyche van cene salige censaemheyt voor acht daghen, met devote oeffeningen op hat bitter lijden Christi... door Fr Patrus Vaele,...

  Description: [16], 79, [1], 200 p. : fig. gr. ; 8 ̊(16 cm)

  Repository Object