Rechercher

Résultats de votre recherche

Afficher 1 - 4 des 4 résultats
 1. Vlaems recht, dat is Costumen ende wetten ghedecreteert by de graven en de gravinnen van Vlaenderen, waer by ghevoeght syn d'interpretatien, concessien Caroline, ordonnantien politique, hanseryen etc... door Mr Laurens Van den Hane,...

  Description: [20], 1114, [88] p. : titre front. et armes gravés ; 2 ̊(39 cm)

  Repository Object

 2. Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, uyt de latijusche lassen van... Zacharias Ursinus, op-genaeckt van... David Pareus, vertaelt, ende met tafelen, etc verlicht, door... Festus Homnius. Nu van niemos oversien, ende... verrijekt... m[et de] schriftmatige harmonie der Nederlandtsche geloofs-formulieren... door Johannas Spiljardus,...

  Description: 2 t. en 1 vol., [12], 258 ; [4], 233, [4] f. ; 4 ̊(25 cm)

  Repository Object

 3. Der Barvoeter monnicken Alcoran. Den Alcoran der Franciscaner monnichen... [door Erasmus Alberus]

  Description: [24]-264 p. ; 12 ̊(13 cm)

  Repository Object

 4. Den Alcoran der franciscaner monnicken. Wær in de grouwelijcke en afgodische leere der barvœter-monnicken, ende de superstitie der papisten bloot wert ængewesen. Getrocken uyt hare eygene Schriften, in souderheyt uyt een bœck ghenæmt Liber conformitatum D. N. J. Christi, & S. Francisci, by hær uytgegeven.

  Repository Object